08-1831-5990 (เตย) 02-577-7061 (ฝ่ายขาย)
 
 
 

 

ตะแกรงขัดมัน เหล็กนอก รุ่น 3 รูน๊อต ของเครื่องขัดมัน SATAKE
วัสดุที่สามารถผลิตได้
สแตนเลส 304/430
ขนาดที่สามารถผลิตได้
0.8, 0.85, 0.9, 1.0 มม.
ความหนาของวัสดุ
1.2, 1.5 มม.

ตะแกรงขัดมันเหล็กนอก ของเครื่องขัดมัน SATAKE DESCO

รูปแบบลายตะแกรง
ลายขัดขาวรูถี่
ลายขัดมัน
ลายเลขหนึ่ง
ลายรูกลม

 

ตะแกรงเครื่องขัดมัน เวียดนาม ยนต์ผลดี รุ่น 4 รูน๊อต
วัสดุที่สามารถผลิตได้
เหล็กนอกชุบแข็ง
ขนาดที่สามารถผลิตได้
0.8, 0.85, 0.9, 1.0 มม.
ความหนาของวัสดุ
1.2, 1.5 มม.

ตะแกรงเครื่องขัดมัน เวียดนาม ยนต์ผลดี รุ่น 4 รูน๊อต

รูปแบบลายตะแกรง
ลายขัดขาวรูถี่
ลายขัดมัน
ลายเลขหนึ่ง
ลายรูกลม

 

ตะแกรงขัดมัน เครื่องขัดมันบูลเลอร์สั้น
วัสดุที่สามารถผลิตได้
เหล็กนอกชุบแข็ง
ขนาดที่สามารถผลิตได้
0.8, 0.85, 0.9, 1.0 มม.
ความหนาของวัสดุ
1.2, 1.5 มม.

ตะแกรงเครื่องขัดมัน บูลเลอร์สั้น

รูปแบบลายตะแกรง
ลายขัดขาวรูถี่
ลายขัดมัน
ลายเลขหนึ่ง
ลายรูกลม

 

ตะแกรงขัดมัน เครื่องขัดมันบูลเลอร์ยาว
วัสดุที่สามารถผลิตได้
เหล็กนอกชุบแข็ง
ขนาดที่สามารถผลิตได้
0.8, 0.85, 0.9, 1.0 มม.
ความหนาของวัสดุ
1.2, 1.5 มม.

ตะแกรงเครื่องขัดมัน บูลเลอร์ยาว

รูปแบบลายตะแกรง
ลายขัดขาวรูถี่
ลายขัดมัน
ลายเลขหนึ่ง
ลายรูกลม

 

ตะแกรงขัดมัน เครื่องไรซ์
วัสดุที่สามารถผลิตได้
เหล็กนอกชุบแข็ง
ขนาดที่สามารถผลิตได้
0.8, 0.85, 0.9, 1.0 มม.
ความหนาของวัสดุ
1.5, 2.0 มม.

ตะแกรงขัดมัน เตรื่องไรซ์

รูปแบบลายตะแกรง
ลายขัดขาวรูถี่
ลายขัดมัน
ลายเลขหนึ่ง
ลายรูกลม

 

   
 
 
 
   

บริษัท ยัวร์ คอนเนค เมทัล เวิร์ค จำกัด
31/560 หมู่1 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทร. 02-577-7061 แฟกซ์. 02-577-7062 Email : [email protected] Website : www.ycmw.net